Watersport - Titel
Modelbouw
Abel

Open Havendag Wageningen 1 juni 2013.


Deze keer een verslag met een dubbele pet van mijn kant!!
1 Juni na maanden van voorbereiding is het dan zover Open Havendag. Er gaat veel organisatie en geld aan vooraf om die ene dag gladjes te laten verlopen. Gerdi(Rijnvallei), Ton ( Havendienst), Marten (Website haven) bijzondere dank.
2007 was de laatste keer, er waren mensen die vroegen of het de volgende keer weer zo lang duurt. Onbekend maakt onbemind veel mensen toonden begrip voor de overlast die men soms ondervond van de haven nu men kon zien wat er gebeurt in een bedrijf had men begrip voor de situatie waar men soms in terecht kan komen.
Wij staan met onze spullen bij Rijkswaterstaat , hoe kan het ook anders. Er was ook een meetvaartuig dat gebruikt wordt voor het meten van plassen en andere ondiepe plaatsen in en/of langs de rivieren door heel Nederland. RWS collega Adrie Wagner heeft aan internationaal bezoek vakkundige uitleg gegeven over de werking van de "Juzz 1" (meetvaartuig) Jos van den Bergh en Maikel van de Berg hebben de mensen uitleg gegeven over de vaarwegen en de RWS 856. Loo van Leeuwen en mijn persoon hebben de honneurs in het gebouw "de Taats" waar genomen waar diverse items van /over RWS opgesteld stonden, op een goede manier uitleg gegeven over de sluis/stuwcomplexen en ruimte voor de rivier.

Deze dag hebben 99 kapiteins en schippers een diploma uitgereikt gekregen, zelfs bezoek uit de joe es of EE, iedereen was heel enthousiast we hebben veel waardering gekregen voor hetgeen er allemaal gebeurde. De modelbouw crew, dat bestond uit René, Roy, Jan, Rik, Dennis, Christiaan, Eelco en niet te vergeten BEN de bunkerman, voormalig schipper van de Fiwado 11, de "11"is een bunkerboot waar Ben op gevaren heeft, onze KEES (mijn zwager) was er ondanks zijn zwakke gezondheid ook bij, geweldig zoals Kees zich door het leven slaat, ook Petra, Peter, Marlies en vooral Wil, jullie allemaal bedankt.
Ik zou nog meer willen schrijven maar dit is even genoeg.
Iedereen die heeft meegeholpen om deze dag te maken voor wat hij geweest is hartelijk dank. Wij hopen een ieder die dat zelf wil nogmaals ergens te treffen, bekijk af en toe onze agenda .
Broer Jan, steun en toeverlaat voor de website grandioos de foto's stonden voor 24.00u zaterdag avond al op de website.
Als ik iets of iemand vergeten ben vergeef mij het is geen opzet.
Met vriendelijke groet namens allen.

Abel Hoegée

Klik hier voor de foto's